16 Kỹ Năng Cần Thiết Để Trẻ Thành Công Trong Thế Giới Việc Làm Thế kỷ 21 - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

16 Kỹ Năng Cần Thiết Để Trẻ Thành Công Trong Thế Giới Việc Làm Thế kỷ 21

27.10.2022 10:42:00

Theo Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, trẻ cần có 16 Kỹ năng sau để có thể thành công trong thế giới việc làm Thế kỷ 21

Và đó cũng là một trong số các mục tiêu quan trọng mà Chương Trình Giáo Dục Maya School hướng tới:

16 Kỹ Năng Thế Kỷ 21 1

Mời cha mẹ xem toàn văn nghiên cứu của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới The World Economic Forum tại đây: WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015