Phóng sự QPVN : Dự án chế tạo robot từ vật liệu tái chế của học sinh trường Maya - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

Phóng sự QPVN : Dự án chế tạo robot từ vật liệu tái chế của học sinh trường Maya

07.11.2022 4:17:00

Sáng kiến và Năng lực giải quyết vấn đề là 2 trong số các kỹ năng mà trẻ cần có để thành công trong thế giới việc làm Thế kỷ 21 – theo Diễn đàn kinh tế thế giới.

Chương trình giáo dục theo hướng Project Base Learning – học tập dựa trên dự án ở Maya tạo nhiều cơ hội cho trẻ được suy nghĩ và sáng kiến, dựa trên các nguồn lực có giới hạn mà đưa ra những giải pháp hiệu quả, để thực sự giải quyết được các vấn đề thực tế. Tin rằng các em học sinh Maya sẽ lớn lên với Năng lực thực thi tốt, đủ sức biến kiến thức trong đầu thành thành quả trên tay. Để sống một cuộc đời giá trị, cho mình và cho cả mọi người.

Maya chân thành cảm ơn Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam về bài phỏng vấn này!