Tại sao trẻ em cần vui chơi - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

Tại sao trẻ em cần vui chơi

19.06.2019 11:07:00

Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của trò chơi đối với sự phát triển của trẻ em. Nó thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các lĩnh vực về thể chất, trí tuệ, xã hội và cảm xúc. Điều gì xảy ra khi trẻ chơi? Trẻ sẽ học cách tương tác và giải quyết những bất đồng giữa các cá nhân với nhau theo những cách an toàn, thường là tưởng tượng. Trẻ thách thức cơ thể của mình; sự phát triển của các giác quan được tăng cường trong khi chơi.

Khoa học gần đây cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa vui chơi với tăng trưởng nhận thức lành mạnh và mức độ thành công trong học tập. Mối liên hệ này được thể hiện rõ nét thông qua khả năng viết, đọc, khái niệm toán học và khoa học trừu tượng, tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo ở trẻ. Vui chơi giúp trẻ em “làm mới” lại bộ não của chúng, khiến trẻ sẵn sàng học những điều mới khi chúng vào lại lớp học.

What is happening here? Coordination with one's own body in addition to coordinating with others' bodies, balance, teamwork, joy, and relaxation all in one!

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Phối hợp với cơ thể của chính mình ngoài việc phối hợp với cơ thể của người khác, cân bằng, làm việc theo nhóm, niềm vui và thư giãn, tất cả trong một!

Imagination, abstract thinking, and a self-imposed time-out: this child was upset and went to be by herself for a few moments. Her friend, standing, checked on her and took a position of protector. They ran off together minutes later. 

Chỉ cần quan sát trẻ em vào giờ ra chơi là đủ để thấy bằng chứng về phần phức tạp và quan trọng này trong một ngày của trẻ. Hãy để những đứa trẻ chơi!