Administrators

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Hiệu trường Tiểu học, THCS

Jeff Lefke

Jeff Lefke

Phó hiệu trưởng phụ trách Chương trình Quốc tế

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Phó Hiệu trưởng Phụ trách cấp Tiểu học

Nguyễn Hương Ly

Nguyễn Hương Ly

Quản lý chuyên môn Mầm non

Advisory Board

Letty Rising

Letty Rising

Cố vấn giáo dục Chương trình Montessori

Dương Trung Quốc

Dương Trung Quốc

Cố vấn Chương trình Lịch sử

Phạm Xuân Nguyên

Phạm Xuân Nguyên

Cố vấn CLB Văn học

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

TS. Nghiêm Thị Hà Liên

TS. Nghiêm Thị Hà Liên

Cố vấn chương trình Science

TS. Nguyễn Minh Huệ

TS. Nguyễn Minh Huệ

Cố vấn chương trình Science

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Cố vấn chương trình Science

TS. Cao Trung Vinh

TS. Cao Trung Vinh

Cố vấn chương trình Nghiên cứu văn hóa

Vũ Hữu Nhung

Vũ Hữu Nhung

Cố vấn chương trình Xưởng Gốm

Expert

Kiều Quốc Công

Kiều Quốc Công

Chủ Xưởng mộc và Tự động hóa Mira

ThS. Đặng Thu Trang

ThS. Đặng Thu Trang

Chủ Xưởng thủ công Mỡ

ThS. Đào Thu Thủy

ThS. Đào Thu Thủy

Chủ Xưởng Mỹ thuật LEA

Nguyễn Dương Anh

Nguyễn Dương Anh

Chuyên gia Nông nghiệp thuận tự nhiên

Teacher

Darren Paul Jones

Darren Paul Jones

Science Teacher (Physical/ Chemistry/ Biological)

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Giáo viên Triết học nhập môn

Evangeline Roman Apostol

Evangeline Roman Apostol

Mathematich/ ICT Teacher

Charbel Haddad

Charbel Haddad

English Teacher

Maria Gayla

Maria Gayla

Giáo viên Montessori Khối Upper Elementary

Sam Leggatt

Sam Leggatt

Giáo viên Montessri khối Lower Elementary

ThS. Trần Thị Hảo

ThS. Trần Thị Hảo

Giáo viên Ngữ Văn Upper Elementary

Trần Thị Huyền

Trần Thị Huyền

Giáo viên Ngữ Văn Lower Elementary

ThS. Nguyễn Thùy Dương

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán Lower Elementary

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Giáo viên Địa Lý THCS

ThS. Hà Đình Lực

ThS. Hà Đình Lực

Giáo viên Toán người Việt

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Giáo viên Science THCS - Người Việt

Vũ Thị Kiều Chinh

Vũ Thị Kiều Chinh

Trợ giảng Giáo viên Ngữ văn THCS

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Tổ trưởng Tổ Thể thao và Kỹ năng sinh tồn

ThS. Ngô Thị Thanh Thúy

ThS. Ngô Thị Thanh Thúy

Huấn luyện viên Yoga

Nguyễn Phan Huyền

Nguyễn Phan Huyền

Huấn luyện viên Bóng đá

Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Văn Ba

Huấn luyện viên Võ cổ truyền Việt Nam

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

Tổ trưởng Tổ Âm nhạc

Trần Hải Minh

Trần Hải Minh

Tổ trưởng Tổ Trợ giảng Giáo viên Montessori Tiểu học người nước ngoài