Cao Thị Thanh Thúy - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Cao Thị Thanh Thúy

Admin Dự án thực hành tại Maya Kitchen

Cao Thị Thanh Thúy

– 10 năm kinh nghiệm Quản lý Vận hành Hanoi Cooking Centre – một trung tâm dạy nấu ăn cho người nước ngoài tại Hà Nội
(2010-2021).
– 2 năm kinh nghiệm làm Quản lý tại Administrative staff at Magnum Arkansas Company Limited (2007-2009).
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Việt Nam năm 2006.