TIn tức & Sự kiện
ThS. Đào Thu Thủy

Chủ Xưởng Mỹ thuật LEA

ThS. Đào Thu Thủy

Thạc sỹ Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Yết Kiêu);

Cử nhân Thiết kế Mỹ thuật Hoạt hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

 

Thiết kế chuyển động game 3D, Cty Phần mềm Koei Tecmo (Công ty game của Nhật Bản), 2017-2019;

Thiết kế đồ họa, Cty Phần mềm Alt Plus (Công ty game Nhật Bản), 2016-2017;

Làm phim hoạt hình giáo dục, Bookid Studio, 2017-2019;

Minh họa sách cho học sinh tiểu học, CTCP Thiết bị Giáo dục, 2017-2019.