Đỗ Lê Trung

Giáo viên Guitar & Ukulele

Đỗ Lê Trung

– Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2013;

– Giáo viên Guitar và Ukulele tại Trường THCS Thực Nghiệm, trường Song ngữ liên cấp Greenfiel Đoàn Thị Điểm, 2018 – 2021;
– CTCP Việt Thương Music, 2016-2018;
– Giảng dạy Âm nhạc tại Inner World, 2015-2017.