Đỗ Minh Hòa

CLB Đọc sách và Viết sáng tạo (Level 2)

Đỗ Minh Hòa

– Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội, 2017.
– Giáo viên Tiểu học, CLB Ô Xinh, 2019-2020;
– Viết kịch bản chương trình Tiếng Việt diệu kỳ dành cho học sinh Tiểu học, Trạng Nguyên, 2019-2020;
– Trợ giảng, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 2017-2018.