Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Ngữ văn

Đỗ Minh Hòa

– Giáo viên Tiểu học, CLB Ô Xinh | 2019-2020;
– Viết kịch bản chương trình Tiếng Việt diệu kỳ dành cho học sinh Tiểu học, Trạng Nguyên | 2019-2020;
– Trợ giảng, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | 2017-2018.
– Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội | 2017.