Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Ngữ văn (Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 3)

Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Tiểu học, CLB Ô Xinh | 2019-2020;

Viết kịch bản chương trình Tiếng Việt diệu kỳ dành cho học sinh Tiểu học, Trạng Nguyên | 2019-2020;

Trợ giảng, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | 2017-2018.

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội | 2017.