TIn tức & Sự kiện
Khuất Duy Trung Hiếu

Chuyên gia nông nghiệp - Nông trại Lá Mây

Khuất Duy Trung Hiếu

– Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nông nghiệp Nhiệt đới tại Trường Đại học Hohenheim, Đức;
– Tốt nghiệp Cử nhân Nông nghiệp tại Trường Đại học Texas A&M, Mỹ.
– Tình nguyện viên tại Howdy Farm – Một vườn cộng đồng hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, thuộc Trường Đại học Texas A&M – Mỹ, 2015-2016;
– Trợ lý phòng Lab cho Dr.Kenvin Mclnnes tại Đại học Texas A&M, nghiên cứu thành phần đất, 2016.