Kiều Anh Tú

Trợ tá Giáo viên

Kiều Anh Tú

Thầy Tú từ năm 2016 tới nay là Biên tập viên tủ sách Đạo Phật tại Thái Hà Books. Và trước đó, 2013-2014, thầy là Biên tập viên tủ sách Kinh doanh – Kinh tế tại Alpha Books.
Thầy đồng thời cũng là Dịch giả và Người viết tự do từ năm 2014 tới nay, với một số sách dịch đã xuất bản:
– Luận về tình yêu (Geshe Michael Roach), Thái Hà Books
– Search Inside Yourself (Chade-Meng Tan), Thái Hà Books
– Greta Thunberg – Chiến binh vì hành tinh xanh (Valentina Camerini), Thái Hà Books
– Kinh doanh như một cuộc chơi (Richard Branson), Alpha Books
– Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa học về quảng cáo (Claude C. Hopkins), Alpha Books
– Hình ảnh điều khiển tâm trí (Marc Andrews, Matthijs van Leeuwen, Rick van Baaren), RIO Book.
Thầy Tú tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại Đại học Thăng Long.
Và hiện đang tham gia một Khóa đào tạo Giáo viên Montessori được chứng nhận bởi IMC/MACTE