Lê Thị Thanh Huyền

Giáo viên Ngữ văn

Lê Thị Thanh Huyền

Trình độ:
Thạc sĩ Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009
Tốt nghiệp Thủ khoa, Lớp Cử nhân tài năng, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007

Kinh nghiệm:
Giảng dạy môn Ngữ văn, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, 2008 – nay
Làm việc tại CUCA (Mô hình giáo dục, nghiên cứu và thực hành Nghệ thuật độc lập) Việt Nam, 2012 – 2017.