TIn tức & Sự kiện
Marc Robert Arasim

English Teacher

Marc Robert Arasim

Thầy Mark đã có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em ở Anh, Ukraine, Albania và Việt Nam. Trong đó có 12 năm làm việc với trẻ từ mẫu giáo tới thanh thiếu niên tại các lớp học buổi tối và cuối tuần được tổ chức bởi Nhà thờ; 2 năm làm việc full time tại Trung tâm điều trị ngôn ngữ cho trẻ chậm nói; và 6 năm làm việc với trẻ em và giảng dạy Tiếng Anh tại Hội An và Hải Phòng, Việt Nam.

Thầy đã từng là một bác sỹ và một HLV First Aid dành cho người lớn và trẻ em, cùng nhiều năm kinh nghiệm đào tạo CPR cho sinh viên y khoa tại Southampton General Hospital, Anh.

Đồng thời, thầy cũng có 10 năm kinh nghiệm (2009-2019) Tập huấn Bảo vệ trẻ em và làm việc trong 1 tổ chức bảo vệ trẻ em của Nhà thờ.