TIn tức & Sự kiện
Maria Karina Vistan – Tabungar

Montessori Lead Teacher

Maria Karina Vistan – Tabungar

Cô Maria có kinh nghiệm Cố vấn sáng lập International Family Montessori Community – một trường Montessori tại Trung Quốc (2019-2020). Cô cũng có 20 năm kinh nghiệm quản lý lớp học Montessori Tiểu học, trong đó có 10 năm kinh nghiệm quản lý lớp Montessori Tiểu học tại Montessori School Bali (2008-2019); và 10 năm kinh nghiệm quản lý lớp Montessori tiểu học, đồng thời là Giám sát viên Tiểu học tại Trường Maria Montessori Foundation (1999-2008).

Cô Karina nhận chứng nhận Giáo viên Montesossori Tiểu học Quốc tế từ Fondazione Centro Internationale Studi Montessoriani, Bergamo, Ý vào năm 2004.

Đồng thời cô cũng đã nhận bằng thạc sỹ Giáo dục từ Ateneo De Manila University; và tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý tại Dela Salle University.