Nguyễn Dương Anh

Chuyên gia Nông nghiệp thuận tự nhiên

Nguyễn Dương Anh

Chủ thương hiệu Trà Mộc Thanh

Là người tạo ra các dòng sản phẩm trà cao cấp của Mộc Thanh như: Bancha Mộc Thanh, Cao Khản, Xuân Đán, Mai Kảo, Lam Chiều; và các loại trà hương khác như: Hương Sen, Hương Nhài, Hương Sói, Hương Bưởi…

Là người trực tiếp chăm sóc 2 khu nông trại: Vườn trà Mộc Thanh – Thái Nguyên rộng 5000m2 và Vườn trà Sơn La, được trồng hoàn toàn sạch, theo hướng thuận tự nhiên.

Chủ quán trà Mộc Thanh (102/133 Thái Thịnh, Hà Nội).