Nguyễn Dương Anh

Chuyên gia nông nghiệp - Nông trại Lá Mây

Nguyễn Dương Anh

Chủ thương hiệu Trà Mộc Thanh

5 năm khởi tạo đồi trà sinh thái Mộc Thanh – Thái Nguyên.

Là người trực tiếp chăm sóc 2 khu nông trại: Vườn trà Mộc Thanh – Thái Nguyên rộng 5000m2 và Vườn trà Sơn La, được trồng hoàn toàn sạch, theo hướng thuận tự nhiên.

Chủ quán trà Mộc Thanh (Thái Thịnh, Hà Nội).