Nguyễn Duy Khánh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Duy Khánh

Tổ trưởng Tổ Toán Việt Nam THCS

Nguyễn Duy Khánh

Cử nhân Toán học, Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Giáo viên Toán THCS, Trường Archimedes, Giảng dạy toán tại các lớp chuyên Khoa học, Toán, Tiếng Anh & đội tuyển toán 6, 7 thi AIMO, IKMC, 2020-2022

Đồng dịch giả các cuốn: 17 phương trình thay đổi thế giới, NXB Trẻ (2015); Tình yêu và Toán học: Trái tim của thực tại ẩn giấu, NXB Tri thức (2015)

Công bố nhiều bản dịch trên các tạp chí Epsilon, 4231.vn, Trên Đường Pitch, Zzz Review. Cộng tác với NXB Đại học Princeton với bản dịch Einstein và Bergson: Cuộc thảo luận làm thay đổi nhận thức về thời gian, 2012-nay

Biên tập viên tại Công ty Sách Nhã Nam, 2018-2020

Chuyên viên Nghiên cứu phát triển tại Alpha Books, 2016-2017

Biên tập viên, Thiết lập tủ sách Đam mê Toán học, CTCP VHGD Minh Long, 2013-2016