Nguyễn Lê Mai Trinh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Lê Mai Trinh

Chủ Xưởng thảo mộc và Nông trại Lá Mây

Nguyễn Lê Mai Trinh

Co-Founder Lá Mây Farm;

University of Industrial Fine Art;

Concept Art, VTC Studio, 2007-2012;

Head of Design, Viettel Quality Assurance and Technology center, 2013-2019.