Nguyễn Ngọc Phượng - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Ngọc Phượng

Tổ trưởng Tổ Tiếng Việt Tiểu học

Nguyễn Ngọc Phượng

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Hải Phòng

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Hoàn thành khóa đào tạo Lý thuyết về Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ & Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt, Maya School, 2022

Tham gia khóa đào tạo Thực hành về Chương trình và Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt theo Montessori, Maya School, 2/2022-nay

Chứng nhận tham gia Khóa đào tạo Educational Assessment, KarenAnneBailey.com, 2020

Chứng nhận tham gia Khóa đào tạo Breakthrough Leadership, Vanto Group, 2020

Chứng nhận tham gia Khóa đào tạo Japanese Education System, Nhật Bản, 2017

 

Giáo viên Tiếng Việt Tiểu học, Maya School, 2/2022-nay

Trợ lý Giám đốc Chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học và THCS, The Dewey Schools, 2020-2021

Trưởng Ban Quản lý Chất lượng, Hội đồng Khoa học và Sư phạm, Gateway International School (GIS), 2019-2020

Trợ lý Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn, GIS, 2017-2019

Trợ lý Học thuật Nhà giáo Phạm Toàn – Sáng lập nhóm Cánh Buồm, 2016-2017