TIn tức & Sự kiện
Nguyễn Nhật Tuấn

Giám đốc chương trình Quốc tế

Nguyễn Nhật Tuấn

Phó Giám đốc Phụ trách Học thuật, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Hà Nội;

Ban Chuyên môn Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Hà Nội;

Giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Victoria (Úc) tại Hà Nội;

Giảng viên Chương trình Quản trị Du lịch Khách sạn, Đại học IMC-Krems (Áo) tại Hà Nội.

 

Tiến sỹ Chuyên ngành Ngôn ngữ và Dịch thuật, Dublin City University, Dublin, Ireland;

Thạc sỹ Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh , Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2009;

Chuyên gia Tư vấn của một số Dự án Phát triển Giáo dục và Xã hội của các Tổ chức Phi chính phủ trong và ngoài nước;

Phiên dịch hội thảo cấp cao của một số Tổ chức quốc tế và Phái đoàn ngoại giao;

Diễn giả tại một số hội thảo trong nước và quốc tế;

Dịch giả của Nhà xuất bản Phụ Nữ.