TIn tức & Sự kiện
Nguyễn Thị Hảo

Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ Trung Quốc & Giáo viên tiếng Trung Quốc

Nguyễn Thị Hảo

Trình độ:
Tiến sỹ Ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019;
Thạc sỹ Ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011;
Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh – Trung Quốc, 2008.

Kinh nghiệm:
Giảng viên Tiếng Trung Quốc, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 – nay