TIn tức & Sự kiện
Nicole Cromwell

Montessori Lead Teacher

Nicole Cromwell

Cô Nicole đã có 7 năm kinh nghiệm là giáo viên Montessori chính, làm việc với trẻ em nói Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, và trẻ em nói Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, ở 3 quốc gia khác nhau.

Trong đó, cô có 4 năm kinh nghiệm làm Primary Lead Teacher tại Vancouver Montessori School, Vancouver, WA (2018-2018); 2 năm kinh nghiệm làm Primary Lead Teacher tại Chiang Mai Montessori International School, Chiang Mai, Thailand; và 1 năm kinh nghiệm làm Elementary Lead Teacher tại Oak Tree Montessori School, Łomianki, Poland.

Cô đã tốt nghiệp khóa Diploma Giáo viên Montessori AMI level 3-6 tại Montessori Northwest, Portland, OR từ năm 2014. Và đang đang hoàn thành khóa Diploma Giáo viên Montessori Tiểu học AMI tại Southwest Institute of Montessori Studies, Mesa, AZ.