Phạm Thị Bích Phương - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Thị Bích Phương

Admin Dự án thực hành tại Xưởng Mira

Phạm Thị Bích Phương

– Giáo viên Công nghệ – Stem, Alpha School, 2018-2020;
– Giáo viên Sinh học, THCS Khánh Mậu, 2014-2018.
– Cử nhân Sinh học, Đại học Hoa Lư, Ninh Bình.