Phạm Thị Hiền - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Thị Hiền

Giáo viên Chủ nhiệm Lớp Tiền tiểu học

Phạm Thị Hiền

Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Giáo dục Mầm non, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2018

Chứng nhận tham gia khóa Montessori Method of Preschool Education, International Montessori Council/ VMAT, 2022

Chứng nhận Giáo viên Montessori, Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung Ương, 2019

Chứng nhận Dạy học theo định hướng giáo dục STEM/STEAM, X-GEN Education, 2019

Chứng nhận Ứng dụng dạy học theo dự án ở trường mầm non, E-Tech, 2020

 

Giáo viên Tiền Tiểu Học, Maya School, 2021-nay

Giáo viên – Tổ trưởng Khối Mẫu giáo, Trường Mầm non Quốc tế Ánh Dương, 2019-2021

Giáo viên – Tổ trưởng Chuyên môn, Cơ sở Mầm non Hoa Hồng, 2018-2019