Phạm Thị Hoài Thu - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Thị Hoài Thu

Cố vấn giao tiếp hiệu quả Maya

Phạm Thị Hoài Thu

Cô Phạm Thị Hoài Thu là Giảng viên được chứng nhận quốc tế của Chương trình Đào Tạo Giáo Viên Hiệu Quả (Teacher Effectiveness Training) – Gordon Training International.

Cô Thu cũng là giảng viên trong Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP – Positive Discipline in Everyday Parenting) do Save the Children tổ chức cộng đồng tại Việt Nam. Các khóa Kỷ luật tích cực PDEP của Save the Children được tổ chức thường xuyên và phi lợi nhuận ở Việt Nam. Cha mẹ có thể đăng ký tham gia tại: https://www.pdepvietnam.com/

Cô đã Sáng lập và hiện đang là Host của chương trình Cùng Đoc online – một chương trình dẫn dắt đọc sách về giáo dục dành cho cộng đồng. Cha mẹ cũng có thể tham gia chương trình Cùng Đọc tại đây: https://zalo.me/g/rwphen843

Cô Thu cũng là Thành viên sáng lập và Host của chương trình MIE Cùng đọc – Cộng Đồng Giáo Viên Sáng Tạo Việt Nam.