Phạm Thị Hồng Nhung

HLV Yoga

Phạm Thị Hồng Nhung

– Tốt nghiệp Khóa đào tạo Giáo viên Isha Hatha Yoga 1750 giờ tại Isha Yoga ở Miền Nam Ấn Độ.

– Dạy Yoga tại Trường nội trú Isha, Coimbatoge, Ấn Dộ, 2018
– Làm việc tại Trường đào tạo Giáo viên Isha Hatha Yoga, Coimbatoge, Ấn Độ, 2019. Và tham gia tổ chức khóa học 21 ngày Hatha Yoga cho hơn 1.000 người tại Trung tâm Isha Yoga Coimbatore, Ấn độ;
– Phụ trách kênh http://facebook.com/Sadhgurutiengviet về Yoga và Sức khỏe & Dạy Yoga online, 2021