TIn tức & Sự kiện
Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên Lịch sử và Nghiên cứu văn hóa

Phạm Thị Thanh Huyền

Trình độ:
Tiến sỹ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm:
Giảng viên Lịch sử, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005 – nay
Dạy Tiếng việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Viện Giáo dục Quốc tế, Đại học Sư phạm Hà Nội