ThS. Phạm Việt Anh

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh Lower Elementary

ThS. Phạm Việt Anh

IELTS 8.0;

Sẽ hoàn thành Bằng Thạc sỹ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages – Dạy tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ khác), Đại học Canberra Úc – HANU vào tháng 6/2020.

 

Giáo viên Tiếng Anh tại IBEST English Centre, 2/2017-2020;

Giáo viên Tiếng Anh kèm cặp riêng, 2016-2017.