Sam Leggatt

Giáo viên Montessri khối Lower Elementary

Sam Leggatt

Giám đốc Khối Lower Elementary, Montessori house Phuket, 2016-2017;

Giáo viên chương trình Cambrige Lớp 4, 5, 6, International School Phuket, 2015-2016;

Sáng lập trường đua thuyền dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, H.B.Y.C, 2011-2015;

Thuyền trưởng, Maersk Shipping, 10 năm;

Giám đốc điều hành, Bravo Logitics Solutions, 4 năm;

Giám đốc sản xuất của Global Village Santiago PTY – một nhà xuất bản ở Chile, 2 năm.

 

Bằng Diploma Montessori cấp độ Lower Elementary, NAMC;

Cử nhân B.Tech (Nghiên cứu hàng hải), Đại học Công nghệ Cape Peninsula.