Trần Hải Minh

Tổ trưởng Tổ Trợ giảng Giáo viên Montessori Tiểu học người nước ngoài

Trần Hải Minh

Giám khảo bài thi nói các Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, bao gồm: YLEs (Starters, Movers, and Flyers), KET, PET, FCE, CAE, CPE, và BECs, Quốc tế, 2017 – Hiện tại;

Giáo viên Chương Trình Cambridge Tiểu học, Kiettisack International School, Viêng Chăn, Lào, 2017 – 2020;

Giáo viên Tiếng Anh tại BeYou, Hà Nội, Việt Nam, 2015 – 2017.

 

Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TKT: Young Learners, chứng nhận bởi Cambridge English Language Assessment, Đại Học Cambridge;

Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh CELTA, chứng nhận bởi Cambridge English Language Assessment, Đại Học Cambridge;

Bằng Cử Nhân Kinh Tế, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.