TIn tức & Sự kiện
Trần Thị Hảo

CLB Đọc sách Tiếng Việt

Trần Thị Hảo

– Thạc sỹ ngành Hán Nôm, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.
– Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
– Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013;
– Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA.
– Giáo viên Ngữ văn, Maya School, 2018-nay;
– Giáo viên Ngữ Văn, Trường THCS La Phù, 2013-2015.