TIn tức & Sự kiện
ThS. Trần Thị Hảo

Giáo viên Ngữ văn Chủ nhiệm lớp 1A

ThS. Trần Thị Hảo

Thạc sỹ ngành Hán Nôm, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA.

 

Giáo viên Ngữ Văn, Trường THCS La Phù, 2013-2015.