TIn tức & Sự kiện
Trần Thị Huyền

Giáo viên Ngữ văn, Chủ nhiệm lớp 1B

Trần Thị Huyền

Cử nhân Sư phạm Tiểu học (Tốt nghiệp loại Xuất sắc), Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA.

 

Điều phối dự án “Our body – Our safety”, Giảng dạy lớp “Anti- sexual harassment”, Ypeer Vietnam, 2016-2018;

Giáo viên Tiếng Anh, Vinslink education center, 2013-2018.