Trần Thị Huyền

Giáo viên Ngữ Văn Lower Elementary

Trần Thị Huyền

Cử nhân Sư phạm Tiểu học (Tốt nghiệp loại Xuất sắc), Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA.

 

Điều phối dự án “Our body – Our safety”, Giảng dạy lớp “Anti- sexual harassment”, Ypeer Vietnam, 2016-2018;

Giáo viên Tiếng Anh, Vinslink education center, 2013-2018.