Vũ Hải Hà

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tiếng Việt Tiểu học

Vũ Hải Hà

Cô Hà đã có 12 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học, trong đó có 5 năm kinh nghiệm tại Singapore International School (2009-2014); 7 năm kinh nghiệm tại hệ thống giáo dục Vinschool các cơ sở Vinschool Times City (2014-2018), Vinschool The Harmony (2018-2019) và Vinschool Metropolis (2019-2021). Cô từng là Khối trưởng khi công tác tại SIS@Ciputra (2009-2014) và đạt danh hiệu Giáo viên Tiên tiến, Giáo viên Xuất sắc nhiều năm liền tại hệ thống giáo dục Vinschool (2016-2019).

Cô Hà đã tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục Tiểu học tại ĐH Sư phạm Hà Nội 2; và hiện đang hoàn thành Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí Giáo dục tại ĐH Thủ đô Hà Nội.

Cô Hà cũng đang tham gia Khoá đào tạo Giáo viên Montessori được chứng nhận bởi IMC/ MACTE.