Vũ Thị Kiều Chinh

CLB Đọc sách và Viết sáng tạo (Level 3)

Vũ Thị Kiều Chinh

– Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.
– Đồng sáng lập và tổ chức các sự kiện văn học, Dự án văn học “Thư viện Ơ kìa”, 2019-Hiện tại;
– Cố vấn học tập chương trình truyền hình “Học sao cho tốt”, VTV7, 2017-2018;
– Thành viên Ban Truyền thông, Dự án Phát triển văn hóa đọc “Sách ơi mở ra”, 2015-2017.