Vũ Thị Kiều Chinh

Trợ giảng Giáo viên Ngữ văn THCS

Vũ Thị Kiều Chinh

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.

 

Đồng sáng lập và tổ chức các sự kiện văn học, Dự án văn học “Thư viện Ơ kìa”, 2019-Hiện tại;

CTV Phê bình & Dịch thuật, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 2019-Hiện tại;

Cố vấn học tập chương trình truyền hình “Học sao cho tốt”, VTV7, 2017-2018;

Thành viên Ban Truyền thông, Dự án Phát triển văn hóa đọc “Sách ơi mở ra”, 2015-2017;

Thành viên Dàn hợp xướng Đa dạng, & Nhóm Đọc sách triết học, 2018-hiện tại.