TIn tức & Sự kiện
Vũ Thị Liên

Phó Hiệu trưởng Phụ trách cấp Tiểu học

Vũ Thị Liên

Từng giữ các chức vụ
– Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel
– Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chuyên môn Vinschool
– Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Archimedes
– Phó Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội
– Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chuyên môn Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Thanh Xuân.