Giáo viên

Darren Paul Jones

Darren Paul Jones

Science Teacher (Physical/ Chemistry/ Biological)

Evangeline Roman Apostol

Evangeline Roman Apostol

Mathematich/ ICT Teacher

Charbel Haddad

Charbel Haddad

English Teacher

Sam Leggatt

Sam Leggatt

Giáo viên Montessri khối Lower Elementary

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Giáo viên Triết học nhập môn

ThS. Nguyễn Thị Hậu

ThS. Nguyễn Thị Hậu

Giáo viên Toán Upper Elementary

ThS. Trần Thị Hảo

ThS. Trần Thị Hảo

Giáo viên Ngữ Văn Upper Elementary

Trần Thị Huyền

Trần Thị Huyền

Giáo viên Ngữ Văn Lower Elementary

ThS. Nguyễn Thùy Dương

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán Lower Elementary

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Giáo viên Địa Lý THCS

ThS. Hà Đình Lực

ThS. Hà Đình Lực

Giáo viên Toán người Việt

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh

Đỗ Minh Hòa

Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Ngữ văn

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Giáo viên Science THCS - Người Việt

ThS. Phạm Việt Anh

ThS. Phạm Việt Anh

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh

Vũ Thị Kiều Chinh

Vũ Thị Kiều Chinh

Trợ giảng Giáo viên Ngữ văn THCS

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Tổ trưởng Tổ Thể thao và Kỹ năng sinh tồn

ThS. Ngô Thị Thanh Thúy

ThS. Ngô Thị Thanh Thúy

Huấn luyện viên Yoga

Nguyễn Phan Huyền

Nguyễn Phan Huyền

Huấn luyện viên Bóng đá

Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Văn Ba

Huấn luyện viên Võ cổ truyền Việt Nam

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

Tổ trưởng Tổ Âm nhạc

Trần Hải Minh

Trần Hải Minh

Tổ trưởng Tổ Trợ giảng Giáo viên Montessori Tiểu học người nước ngoài