ThS. Đặng Thu Trang - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Đặng Thu Trang

Chủ Xưởng May, thêu đan & Xưởng Gốm MỠ

ThS. Đặng Thu Trang

Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;

Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ và MACTE.

 

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2015-nay;

Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2014-2017;

Art Director, Hanvico, 2010-2013.