ThS. Đặng Thu Trang - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Đặng Thu Trang

Người hướng dẫn Dự án thực hành May thêu đan

ThS. Đặng Thu Trang

Học vấn

ThS. Đặng Thu Trang tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Thiết kế từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Cô sở hữu Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, Hoa kỳ; và là Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ và MACTE.

Kinh nghiệm

Cô Đặng Thu Trang đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng:

  • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT từ năm 2015 đến nay,
  • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School từ 2014 đến 2017,
  • Art Director tại Hanvico từ 2010 đến 2013.

Thành tích

Cô Đặng Thu Trang là một giáo viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật. Với kiến thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục Montessori, Thiết kế và Nghệ thuật, cô là người dẫn dắt và phát triển Xưởng May, Thêu đan & Xưởng Gốm Mỡ.