Nhân sự Archive - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

Ban giám hiệu

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Hiệu trưởng Tiểu học, THCS

Nguyễn Thị Lê Trang

Nguyễn Thị Lê Trang

Phó Hiệu trưởng Tiểu học, THCS

Nguyễn Hương Ly

Nguyễn Hương Ly

Hiệu trưởng Mầm non

Ban cố vấn

Letty Rising

Letty Rising

Cố vấn Chương trình Montessori

TS. Nguyễn Minh Huệ

TS. Nguyễn Minh Huệ

Cố vấn Chương trình Khoa học Tự nhiên

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

Giáo viên Học thuật

Daniel Crespo Leal

Daniel Crespo Leal

Head of ESL Department Secondary

Johannes Christiaan Muller

Johannes Christiaan Muller

ESL Secondary Teacher

Seanley Prince Louie T. Sinday

Seanley Prince Louie T. Sinday

Mathematics Secondary Teacher

Rommel Legaspi

Rommel Legaspi

ICT Secondary Teacher

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

Tổ trưởng Tổ Tiếng Trung THCS

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Tổ trưởng Tổ Khoa học THCS

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa THCS

MA. Mary Nholl T.Flores

MA. Mary Nholl T.Flores

Head of Montessori Lead Teacher Department

Janet Margaret Duffy

Janet Margaret Duffy

Montessori Lead Teacher Upper Elementary 2

MA. Loida A.Torres

MA. Loida A.Torres

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 1

Joseph Kingsley Entsuah

Joseph Kingsley Entsuah

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 2

Lovella Blania

Lovella Blania

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 3

Frezie Ann Flores

Frezie Ann Flores

Montessori Lead Teacher Preschool

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tổ trưởng Tổ ESL Người Việt Tiểu học

ThS. Nguyễn Thị Hậu

ThS. Nguyễn Thị Hậu

Tổ trưởng Tổ Toán Tiểu học

Hoàng Thùy Ninh

Hoàng Thùy Ninh

Tổ trưởng tổ Tiếng Việt Tiểu học

Nguyễn Hương Liên

Nguyễn Hương Liên

Tổ trưởng Tổ Trợ tá Tiểu học

Giáo viên Thỉnh giảng

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

GV Thỉnh giảng Kinh tế học nhập môn THCS

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Phạm Anh Tuấn

GV Thỉnh giảng Triết học nhập môn

ThS. Trần Trí Dũng

ThS. Trần Trí Dũng

GV Thỉnh giảng Nghiên cứu thị trường

Giáo viên Dự án thực tế

ThS. Đặng Thu Trang

ThS. Đặng Thu Trang

Chủ Xưởng May, thêu đan & Xưởng Gốm MỠ

Kiều Quốc Công

Kiều Quốc Công

Chủ Xưởng Mộc và Tự động hóa Mira

Nguyễn Lê Mai Trinh

Nguyễn Lê Mai Trinh

Chủ Xưởng Lá Mây

Vũ Trọng Nghĩa

Vũ Trọng Nghĩa

Chủ Xưởng Maya Kitchen

Đỗ Thanh Hương

Đỗ Thanh Hương

Chủ Xưởng Mỹ thuật LEA

Đào Anh Thư

Đào Anh Thư

Trưởng nhóm Admin Dự án thực tế

Nguyễn Thị Diệu Linh

Nguyễn Thị Diệu Linh

Admin Xưởng Mộc & Tự động hóa Mira

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân

Người hướng dẫn nghề Mộc - Xưởng Mộc & Tự động hóa Mira

ThS. Lê Xuân Doanh

ThS. Lê Xuân Doanh

Người hướng dẫn Nông nghiệp tại Lá Mây Farm

Nguyễn Tuấn Đức

Nguyễn Tuấn Đức

Trợ lý Ban Giám hiệu - Phụ trách Academic

Cao Thị Thanh Thúy

Cao Thị Thanh Thúy

Admin Dự án thực hành tại Maya Kitchen

Trần Trúc Anh

Trần Trúc Anh

Giáo viên Mỹ thuật - Xưởng Mỹ thuật LEA

Giáo viên Thể thao

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Tổ trưởng tổ Thể thao và Kỹ năng sinh tồn - HLV Bóng rổ

Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Văn Ba

HLV Võ cổ truyền Việt Nam

Nguyễn Phan Huyền

Nguyễn Phan Huyền

HLV Bóng đá

Giáo viên Âm nhạc

Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Duy Linh

Tổ trưởng Tổ Âm nhạc - Phụ trách CLB Keyboard

Vi Văn Cường

Vi Văn Cường

Phụ trách CLB Hợp xướng

Nguyễn Cảnh Hiếu

Nguyễn Cảnh Hiếu

Phụ trách CLB Guitar & Ukulele

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Phụ trách CLB Drama

Nhóm Hỗ trợ

Nguyễn Đạt Sức

Nguyễn Đạt Sức

Quản lý Canteen

Hoàng Thị Hiền

Hoàng Thị Hiền

Nhân viên Tuyển sinh