Hoàng Thùy Ninh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Hoàng Thùy Ninh

Tổ trưởng tổ Tiếng Việt Tiểu học

Hoàng Thùy Ninh

Thạc sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn (tốt nghiệp loại giỏi), Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016

Khóa đào tạo Lý thuyết về Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ & Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt, Maya School

Khóa đào tạo Thực hành về Chương trình và Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt theo Montessori, Maya School

 

Chuyên viên phát triển chương trình, Hệ thống Giáo dục Hocmai, 2020-nay

Giáo viên Tiếng Việt Tiểu học & Thành viên nhóm Biên soạn Chương trình mới, Trường PTLC Olympia, 2017-2020

Chuyên gia đào tạo, Dự án “Sách cho em”, 2018-2020

Cố vấn chương trình dự án – xây dựng hoạt động ở các trường, YSEALI, 2017-2018

Giáo viên dạy kỹ năng đọc sách, Dự án “Sách ơi mở ra”, 2016-2017