Trần Minh Quân - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Trần Minh Quân

Phụ trách CLB Guitar & Ukulele

Trần Minh Quân

Học vấn

Thầy Trần Minh Quân tốt nghiệp cử nhân ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương.

Kinh nghiệm

Thầy Quân đã từng có kinh nghiệm giảng dạy học viên thuộc nhiều lứa tuổi cho một số trung tâm tại Hà Nội như Trung tâm nghệ thuật Xumin, Yoshine music,…

Ngoài ra, thầy Quân cũng là thành viên của Dàn Hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Hiện tại, thầy Quân đang phụ trách CLB Guitar & Ukulele tại Maya, giúp các bạn học sinh phát triển năng khiếu âm nhạc.