[Phóng sự - Đài Truyền Hình QPVN] Dự án Thiết kế hệ vận động vui chơi cho trẻ mầm non vùng khó - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

[Phóng sự – Đài Truyền Hình QPVN] Dự án Thiết kế hệ vận động vui chơi cho trẻ mầm non vùng khó

28.05.2024 1:58:00

Năm học 2023 – 2024, dự án học tập thực tế của học sinh THCS Maya tại Xưởng Mộc Mira là “Thiết kế hệ vận động vui chơi cho trẻ em mầm non ở vùng khó”. Dự án hướng tới việc cải tiến, thiết kế và chuyển giao hồ sơ thiết kế hệ vận động sân chơi cho các trường mầm non vùng khó để hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ em mầm non vùng khó vì mục tiêu công bằng trong giáo dục.

Chi tiết về hành trình dự án tại: https://maya.edu.vn/blog/du-an-cong-dong-hs-thcs-he-van-dong-ngoai-troi-cho-truong-mam-non-vung-kho/ 

Mời cha mẹ theo dõi video phóng sự được thực hiện bởi Đài truyền hình QPVN về dự án “Thiết kế hệ vận động vui chơi cho trẻ em mầm non ở vùng khó” của các bạn học sinh THCS Maya năm học 2023 – 2024.