Sự lựa chọn: Phần 3 Lựa chọn, Cộng đồng và lớp học Montessori

Sự lựa chọn: Phần 3 – Lựa chọn, Cộng đồng và Lớp học Montessori

22.04.2019 2:57:00

Mỗi lớp học Montessori đều có một ý thức cộng đồng tuyệt vời, nơi trẻ em ở các độ tuổi khác nhau làm việc cùng nhau trong bầu không khí hợp tác thay vì cạnh tranh. Mọi người có sự tôn trọng đối với môi trường và đối với các cá nhân trong đó, điều này xuất phát từ trải nghiệm tự do trong cộng đồng.

– Tiến sỹ Montessori –

Cộng 3

Trên cơ sở tôn trọng sự lựa chọnhạn chế lựa chọn, chúng ta hãy xem xét một phần của sự lựa chọn trong môi trường Montessori.

Câu chuyện về sự lựa chọn ở Montessori thường được thể hiện qua từng cá nhân – Trẻ tự chọn công việc của riêng mình! Trẻ làm việc với tốc độ của riêng mình! Và thật tuyệt vời khi trẻ được phát triển theo tốc độc của riêng mình (và được thúc đẩy thông qua sự lựa chọn!). Nhưng đây mới chỉ là một nửa câu chuyện về lựa chọn trong lớp học Montessori. Trong thực tế, sự lựa chọn còn được thể hiện trong mối quan hệ với sự phát triển của cộng đồng trong lớp học.

Thập Thức 2

Trong mọi môi trường lớp học ở đây, trẻ được tự do trong giới hạn để không ảnh hưởng đến những người khác đang cùng chia sẻ không gian với trẻ. Hãy lấy ví dụ vè các giáo cụ trong lớp học. Đa phần các giáo cụ trong lớp đều chỉ có một bộ. Điều này có nghĩa là chắc chắn sẽ có lúc trẻ muốn làm một việc mà không có sẵn giáo cụ.

Khi trẻ muốn làm việc với một giáo cụ nhưng lại phát hiện ra rằng bạn cùng lớp của mình đang làm việc với giáo cụ đó, trẻ sẽ phải học cách chờ đợi, thay phiên nhau, và rèn luyện tính kiên nhẫn. Khi là một phần của nhóm, trẻ sẽ học được cách tự kiểm soát. Đứa trẻ học những điều này không phải một cách chán nản mà là từ nhận thức về cộng đồng.

Trẻ có thể tự do di chuyển trong lớp học miễn là không làm đau và không làm phiền công việc của người khác. Tự do của trẻ được giới hạn trong chừng mực trẻ là một phần của nhóm. Trẻ có thể hiểu tại sao bạn cùng lớp của mình cần thêm không gian tại bàn để thực hiện một phép toán chia khổng lồ. Trên thực tế, sự tôn trọng nhau như vậy dễ thực hiện hơn vì trẻ biết ý nghĩa của việc chia sẻ không gian, cho và nhận.

Thập Thức 4

Việc nhận ra rằng các quyền tự do và lựa chọn cá nhân của chúng ta phải tồn tại trong mối quan hệ tương quan với những người khác – chúng ta không thể đưa ra lựa chọn mà không có tác động đến người khác là vô cùng quan trọng. Tính cá nhân mà môi trường Montessori thúc đẩy thông qua sự lựa chọn còn cần được bối cảnh hóa với sự tôn trọng lẫn nhau lẫn nhau và tôn trọng cộng đồng.

 

Ảnh chụp tại Maya.

Bài viết từ Trường Villa Di Maria. Cảm ơn Trường về bài viết tuyệt vời này!

 

 

Sự lựa chọn: Phần 1 – Trao cho trẻ quyền tự do lựa chọn

Sự lựa chọn: Phần 2 – Nuôi dạy con cái và nghệ thuật giới hạn các lựa chọn

———————————————————-

TRƯỜNG LIÊN CẤP SONG NGỮ MAYA

Xem thêm hoạt động học tập của học sinh Maya tại: https://maya.edu.vn/blog

Chuyến tham quan thực tế ảo: https://maya.edu.vn/vrtour

Tư vấn tuyển sinh: 0971698228/ 0971588228

admissions@mayaschool.edu.vn

Làng Maya – Thôn Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội