Cơ sở vật chất - Maya School – Trường Phổ thông liên cấp Song ngữ

Cơ sở vật chất

Xem thêm album khác

Vì con người được sinh ra trong Hệ sinh thái, và tới lượt mình, con người tạo ra Xã hội cùng Nền kinh tế,

nên Maya xây dựng một ngôi làng ở lưng chừng núi, giữa các cánh rừng, và đặt Maya School vào đó, bên cạnh hệ thống các Xưởng thực hành đại diện cho cả 3 nhóm ngành: nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, dịch vụ,

để trẻ em của Làng Maya ngay từ những năm tháng phổ thông đã có cơ hội trải nghiệm sâu sắc đời sống xã hội, đời sống kinh tế, cũng như có cơ hội quan sát thấy những tác động của đời sống con người lên hệ sinh thái,

và lớn lên với tư duy xã hội, tư duy kinh tế tốt, cùng sự hiểu biết về mối liên hệ phụ thuộc giữa con người với vạn vật,

sau đó, sẵn sàng bước vào đời sống thực thế khi trưởng thành, đủ khả năng đạt tới thành công, hạnh phúc cho mình, đồng thời có tầm ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bền vững của thế giới.