Đỗ Thanh Hương - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Đỗ Thanh Hương

Chủ Xưởng Mỹ thuật LEA

Đỗ Thanh Hương

Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010

Thạc sỹ Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 2016

Tập huấn 9 Module Giáo viên Mỹ thuật cốt cán, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 21-22

Chứng nhận Dạy học thông qua trải nghiệm (ELC), Ceceem

 

Chủ xưởng Mỹ thuật LEA, Maya School, từ 2023

Tham gia hội đồng chọn SGK Mỹ thuật, Sở Giáo dục& Đào tạo Hà Nội, 2020-2022

Quản lý và Cố vấn chuyên môn Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Emi (Âm nhạc & Mỹ thuật), 2018-2022

Thực hiện nhiều chuyên đề tập huấn Mỹ thuật cấp Quận, Huyện, 2012-2016

Chủ nhiệm CLB Rainbow Art, 2014-2016

Tổ chức và dạy các CLB Mỹ thuật ở Tiểu học Đại mỗ, 2010-2022