Kiều Quốc Công - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Kiều Quốc Công

Chủ Xưởng Mộc và Tự động hóa Mira

Kiều Quốc Công

Học vấn

Thầy Công tốt nghiệp ngành Tạo dáng Công nghiệp tại trường Đại học Mỹ thuật và Công nghiệp Hà Nội.

Với kiến thức chuyên môn của mình, thầy đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục thực hành cho học sinh.

Kinh nghiệm

Thầy Công là Người sáng lập và Giám đốc CTCP Onetuti từ năm 2016 đến 2018.

Hiện nay, thầy là Người sáng lập và Giám đốc CTPT Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Mira .

Hiện tại, thầy Công đang đảm nhiệm vị trí Chủ Xưởng Mộc và Tự động hoá Mira – nơi học sinh Maya tham gia vận hành các dự án học tập thực tế về ngành Mộc và Tự động hoá.