Kiều Quốc Công - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Kiều Quốc Công

Chủ Xưởng Mộc và Tự động hóa Mira

Kiều Quốc Công

Co-Founder, Giám đốc CTCP Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Mira;

Co-Founder, Giám đốc CTCP Onetuti, 2016-2018;

Cử nhân Tạo dáng Công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.