ThS. Lê Xuân Doanh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Lê Xuân Doanh

Người hướng dẫn Nông nghiệp tại Lá Mây Farm

ThS. Lê Xuân Doanh

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Đại học Nông Lâm TPHCM, 2020

Cử nhân Công nghệ Sinh học, Đại học Nông Lâm TPHCM, 2014

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Nấm, Cty CP Thảo dược O.K.B, 2020-2022

Quản lý sản xuất, Phòng lab Nấm Đại học Nông Lâm TPHCM, 2012-2019

Chuyên gia tư vấn, Cty TNHH Nông nghiệp số AgriConnect, 2016-2019