Letty Rising - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Letty Rising

Cố vấn Chương trình Montessori

Letty Rising

Thạc sỹ Giáo dục, Chuyên ngành Đào tạo giáo viên Montessori – bậc Tiểu học, tại Loyola University, Maryland, 2010;

Cử nhân Chuyên ngành Giảng dạy tích hợp (CLAD), California State University-San Marcos, 2003;

Cử nhân Chuyên ngành Xã hội học, University of California, Santa Barbara, 1994.

Người điều phối chương trình Montessori tại LePort Schools (một hệ thống trường Montessori với 21 trường học tại 5 bang của Mỹ, dành cho trẻ từ 18 tháng tới 15 tuổi), 1/2014 – nay, đồng thời là Hiệu trưởng 1 chi nhánh Mầm non tại Carlsbad, California;

Giám đốc tại River Springs Charter School, Palm Street, Indio, CA, 2013;

Quản lý khu vực/ Giảng viên đào tạo tại Dehesa Charter School, Greater San Diego Area, 2011-2012;

Hiệu trưởng tại San Francisco Public Montessori – San Francisco Unified School District, 2010-2011;

Giám đốc học viện Montessori và Chuyên gia Giáo dục tại Eagles Peak Charter School, Greater San Diego Area, 2002-2008;

Phát triển chương trình giáo dục và Điều phối WS tại Cal Poly Pomona, Riverside County, 2003-2006;

Tư vấn Phát triển trường học Montessori và Đào tạo giáo viên Montessori, 2013 – nay.