Letty Rising - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Letty Rising

Cố vấn Chương trình Montessori

Letty Rising

Học vấn

Cô Letty Rising hoàn thành hai bằng Cử nhân:

  • Cử nhân Chuyên ngành Giảng dạy tích hợp (CLAD), California State University-San Marcos, 2003
  • Cử nhân Chuyên ngành Xã hội học, University of California, Santa Barbara, 1994.

Sau đó, cô đạt bằng Thạc sỹ Giáo dục, chuyên ngành Đào tạo giáo viên Montessori – bậc Tiểu học, từ Đại học Loyola, Maryland vào năm 2010.

Kinh nghiệm

Cô bắt đầu sự nghiệp năm 2003 tại Cal Poly Pomona với vai trò là người phát triển chương trình giáo dục và điều phối.

Sau đó, cô đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các trường/tổ chức giáo dục tại Mỹ như:

  • Giám đốc học viện Montessori và Chuyên gia Giáo dục tại Eagles Peak Charter School,
  • Hiệu trưởng tại San Francisco Public Montessori – San Francisco Unified School District,
  • Quản lý khu vực/ Giảng viên đào tạo tại Dehesa Charter School, Greater San Diego Area,
  • Giám đốc tại River Springs Charter School, Palm Street, Indio, CA

Thành tích

Hiện tại, Cô đang là Người điều phối chương trình Montessori tại LePort Schools, đứng đầu hệ thống 21 trường học tại 5 tiểu bang của Mỹ, đồng thời cũng là Hiệu trưởng một chi nhánh Mầm non tại Carlsbad, California.

Từ năm 2013 đến nay, cô Letty đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình qua vai trò Tư vấn phát triển trường học Montessori và Đào tạo giáo viên Montessori.

Với những cống hiến và thành tựu của mình, cô Letty Rising đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục Montessori.