MA. Loida A.Torres - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
MA. Loida A.Torres

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 1

MA. Loida A.Torres

Cô Loida đã có 16 năm kinh nghiệm giảng dạy Montessori, trong đó có 6 năm là Montessori Class Directress tại Montessori of Loyola, Philippines (2005-2011); 4 năm là Montessori Class Directress tại Sunny Baby Montessori Kindergarten, Trung Quốc (2011- 2015); và 6 năm kinh nghiệm tại Sakura Montessori International School, Việt Nam.
Cô cũng có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó Hiệu trưởng khối Quốc tế (Vice Principal for International Department ) tại Sakura Montessori International School Cầu Giấy, Hà Nội.
Cô Loida đã tốt nghiệp Cử nhân Tiếng Anh tại Bicol University, Philippines năm 1991; và đã hoàn thành 9 units trong khóa Thạc sỹ Giáo dục tại Lyceum of the Philippines.

Cô được chứng nhận là Giáo viên Montessori quốc tế Cấp độ 2.5-6 bởi Montessori Teacher Preparation of the U.S. vào năm 2005.
Và hiện cô đang tham gia Khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ Lower Elementary (6-9) tại Viện Montessori Bắc Mỹ NAMC.